MENU
Seges forlag
Regnskabsdata
SEGES Forlag

Regnskabsdata

Modelregnskaberne er aflagt efter principperne i Ny Årsrapport.

Selskabsårsrapporten er fra et anonymt selskab, der opererer i dagens Danmark med de betingelser og muligheder, det giver. Årsrapporten er tænkt til brug i økonomiundervisningen

SEGES Forlags faglige temasider indeholder digitale materialer, f.eks. PowerPoints med illustrationer fra bøgerne, film, opgaver, øvelser og facitlister. Materialet på de faglige temasider må anvendes i undervisningen. Den unikke brugerkode må anvendes af skolens personale, men ikke gives videre til eleverne eller andre. Materialet på hjemmesiden er underlagt copyright (SEGES Forlag) og må ikke videredistribueres eller kommercialiseres.

Kontakt SEGES Forlag angående abonnement og login.

Download materiale

Ny Årsrapport

Demogaarden A/S

 Demogaarden A/S

Tømrerfirmaet A/S

 Tømrerfirmaet A/S 

Årsrapport selskab

Selskab anonym