MENU
Seges forlag
Grundbog for sprøjteførere - indstik
SEGES Forlag

Grundbog for sprøjteførere - indstik

SEGES Forlags faglige temasider indeholder digitale materialer, f.eks. PowerPoints med illustrationer fra bøgerne, film, opgaver, øvelser og facitlister. Materialet på de faglige temasider må anvendes i undervisningen. Den unikke brugerkode må anvendes af skolens personale, men ikke gives videre til eleverne eller andre. Materialet på hjemmesiden er underlagt copyright (SEGES Forlag) og må ikke videredistribueres eller kommercialiseres.

Kontakt SEGES Forlag angående abonnement og login.

Download indstik

Indstik