MENU
Seges forlag
Klimateknik
SEGES Forlag

Klimateknik

Produktionsbetingelserne har ændret sig meget over de sidste hundrede år med hensyn til staldforhold, besætningsstørrelse og produktionsniveau. I de seneste år også med hensyn til dansk og international lovgivning vedrørende dyrevelfærd og emission af gasser fra stalde.

Formålet med denne bog er ikke at gøre læseren til ekspert i spørgsmål om staldklima, men at gøre ham/hende kompetent til at træffe de rigtige valg her og nu i dialog med rådgivere og at opnå en basisviden, der kan bruges, når nye produktionsformer dukker op. Et er sikkert, vi vil se nye produktionsformer i de kommende år.

Forlagets læringsportal indeholder digitale materialer, f.eks. PowerPoints med illustrationer fra bøgerne, film, opgaver, øvelser og facitlister. Præsentationerne må bruges i undervisningen og suppleres med egne dias. MEN det er ikke tilladt at udlevere materiale til andre. Det vil sige, du ikke må dele filen, printe eller anvende fotos og tekst i materiale som udleveres til elever. Den unikke brugerkode til portalen må bruges af skolens personale, men ikke gives videre til elever eller andre. Materialet på hjemmesiden er underlagt copyright (SEGES Forlag).

Hvis skolen/læreren ønsker at bruge materialet til andet end online-undervisning, kræver det en aftale med SEGES Forlag. Skriv til forlagschef Lene Overgaard Bruun, lob@seges.dk

Kontakt SEGES Forlag i tilfælde af spørgsmål angående abonnement og login.

Se uddrag af bogen

Hvis du ønsker at købe bogen, kan du kontakte SEGES Forlag på 8740 5501

Læseprøve af Klimateknik