MENU
Seges forlag
Virksomhedsledelse i landbruget - det skal du kunne
SEGES Forlag

Virksomhedsledelse i landbruget - det skal du kunne

Kravene til virksomhedsledere på et landbrug stiger støt i takt med, at konkurrencen bliver hårdere. For at kunne drive et succesfuldt landbrug med positive økonomiske resultater skal lederen imødekomme krav om optimering i hele hans virksomhed. Samtidig skal han håndtere en stadigt større ekstern og intern kompleksitet og en lang række krævende interessenter.

Denne artikelserie har til sigte at hjælpe dig – en nuværende eller kommende dygtig landmand eller virksomhedsleder – med at styrke dine faglige ledelseskompetencer og på sigt højne din virksomheds konkurrenceevne. Med disse artikler får du fuldt opdateret viden og en håndgribelig referenceramme til ledelsesarbejdet på din bedrift. Det er vores håb, at du med artiklerne kan blive opdateret, understøttet og motiveret til at udvikle og drive et (endnu mere) succesfuldt landbrug.

Artiklerne har alle fokus på det praktiske lederskab af et moderne landbrug og er baseret på forfatternes egne erfaringer fra forskellige landbrug, de har besøgt eller hjulpet, hvor en ændret ledelsesindsats eller konkrete ledelsesværktøjer har haft afgørende betydning for virksomhedens resultater. Hver artikel indeholder mindst én case, der sætter teorierne eller værktøjerne ind i et hverdagsperspektiv og gør det nemt for dig at implementere dem efter behov på din bedrift. Artiklerne bidrager desuden med inspiration til, hvordan du kan håndtere visse problematikker på nye måder.

Der er otte artikler i samlingen, og hver artikel præsenterer et emne og en række teorier, praksisser eller værktøj, man skal kende og kunne, hvis man ønsker at være en succesfuld leder i landbruget. Det har ikke været muligt at dække hele ledelsesspektret, men vi håber, at disse otte nedslag vil kunne hjælpe dig i ledelsesarbejdet på din bedrift.

 

Download artiklerne 

Virksomhedsledelse i landbruget - det skal du kunne (samlet publikation)     

          Klik her for at læse publikationen online

Introduktion

Up-to-date ledelse i en turbulent hverdag - Relationer, rammer, retning og roller v./ Jørgen Kroer

Tag din virksomhedsledelse et niveau op v./ William S. Andersen

Ledergruppens betydning - for arbejdsdagen og for bundlinjen v./ Lotte Lüscher

Økonomistyring - en ledelsesopgave v./ Mads Rugholm Simonsen

Se potentialet i handel v./ Ivan Damgaard

Tidsforbruget skal ind i produktionsstyringen v./ Susanne Pejstrup

Kun tøsedrenge lader sig ikke udfordre! v./ Torben Wiborg

Overvejelser ved ejer- og generationsskifte v./ René Moody, Kristian Skov & Kenneth Kjeldgaard